راهنمای استفاده از سایت انگلیسی با کورش

راهنمای استفاده از ویدیوهای وبسایت انگلیسی با کورش

راهنمای استفاده از ویدیوهای وبسایت انگلیسی با کورش به دلیل حفظ حریم خصوصی و ضایع نشدن حقوق دانشجویان ما، وبسایت انگلیسی با کورش اقدام به حفاظت از محصولات خود کرده و از این به بعد دسترسی به محصولات آموزشی فقط در اسپات پلیر انجام می شود.   توجه داشته باشید که آموزشها، فقط در یک…