آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی کمک می‌کنیم تا محدودیت‌های زبانی،
آرزوهای شما را محدود نکنند.
انگلیسی با کورش یادگیری آنلاین مهارت‌های Grammar و Vocabulary
از طریق منابع استاندارد بین‌المللی
شروع کنیم

من کورش هستم. مدیر وب‌سایت Englishwithkoorosh.com
انگلیسی با کورش، یک سایت تخصصی انگلیسی است که آموزش جامع Grammar و Vocabulary را به صورت صوتی و ویدیویی و با سبک کاملا متفاوت، مدرن و تاثیرگذار انجام میدهد.

مزایای آموزش آنلاین و مالتی مدیا:

انگلیسی با کورش

ما به‌طور تخصصی روی Grammar و Vocabulary سرمایه‌گذاری کرده‌ایم.

چرا vocabulary؟

منابع Vocabulary

آموزش زبان انگلیسی

Essential Words For the Ieltsآموزش زبان انگلیسی

Oxford word skills Basicآموزش زبان انگلیسی

Oxford word skills Intermediateآموزش زبان انگلیسی

Oxford word skills Advancedآموزش زبان انگلیسی

Focus on vocabulary 1آموزش زبان انگلیسی

Focus on vocabulary 2آموزش زبان انگلیسی

چرا Grammar؟

منابع Grammar

آموزش زبان انگلیسیOxford English Grammar Course Basic

آموزش زبان انگلیسیOxford English Grammar Course Intermediate

آموزش زبان انگلیسیOxford English Grammar Course Advanced

آموزش زبان انگلیسیCambridge Grammar for IELTS

Oxford English Grammar Course قسمت چهارم

آخرین مطالب