صفحه نخست ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۶:۳۹:۱۱

نقل قول هفته

Don’t wait. The time will never be just right.

منتظر نباش. زمان هرگز به این درستی نخواهد بود.

-Napoleon Hill-

اشتراک خبرنامه

ویدئو، پادکست و مقاله رایگان آموزش انگلیسی را

در ایمیل تان دریافت کنید.