گرامر آکسفورد

Oxford English Grammar course | درس اول – قسمت دوم

Oxford English Grammar course basic.   سلام من کورش صداقتی هستم از وبسایت انگلیسی با کورش، EnglishWithKoorosh.com   سلام من کورش هستم. Englishwithkoorosh.com انگلیسی با کورش. خب! همونطور که در درس قبلی گفتم قرار هست یه چندتا تمرین انجام بدیم. یه درس کوچولو بدم بعد تمریناشو انجام بدیم. تو مکالمه و نوشته­‌های غیررسمی، ما از…

Oxford English Grammar course کتاب

Oxford English Grammar course basic | درس اول، قسمت اول

Oxford English Grammar course basic.   سلام من کورش صداقتی هستم از وبسایت انگلیسی با کورش، EnglishWithKoorosh.com اما فعل Be در زمان حال: فعل Be در زمان حال به سه صورت am, is, are ارائه می‌شود. I am یعنی من هستم؛ You are یعنی تو هستی؛ دقت کنید برای You are ما می‌توانیم‌ دو تا…