تقویت listening

تقویت listening | یک تمرین فوق‌العاده برای مهارت listening

سلام من کورش هستم. به انگلیسی با کورش خوش آمدید. در این فایل مربوط به listening  و speaking از شما میخوام که همراه با من باشید و به سوالات من در خصوص “Rice” یا همان “برنج” جواب بدید.این گونه تمرینات برای تقویت listening و  speaking طراحی شده‌اند.   people all over the world eat rice. Millions…

Listening Practice intermediate | part three

Listening Practice intermediate part three: the secret of looking young. Todd: So, Monica, a minute ago we were talking about Tai Chi and about how it helps longevity, helps you live a long life. https://dl.englishwithkoorosh.com/wp-content/intermediate%20listening/int-listening.mp3 Todd: So, Monica, a minute ago we were talking about Tai Chi and about how it helps longevity, helps you live a long life.…