کتاب Oxford English Grammar course basic

/برچسب:کتاب Oxford English Grammar course basic

Oxford English Grammar course | درس اول – قسمت دوم

Oxford English Grammar course basic.   سلام من کورش صداقتی هستم از وبسایت انگلیسی با کورش، EnglishWithKoorosh.com   سلام من کورش هستم. Englishwithkoorosh.com انگلیسی با کورش. خب! همونطور که در درس قبلی گفتم [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۴:۰۰:۲۲ ۱۳ آذر ۱۳۹۷|oxford English grammar course|بدون ديدگاه

Oxford English Grammar course basic | درس اول، قسمت اول

Oxford English Grammar course basic.   سلام من کورش صداقتی هستم از وبسایت انگلیسی با کورش، EnglishWithKoorosh.com اما فعل Be در زمان حال: فعل Be در زمان حال به سه صورت am, is, [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۴:۰۱:۰۷ ۱۳ آذر ۱۳۹۷|oxford English grammar course|بدون ديدگاه