درس اول از کتاب Oxford English Grammar course basic

/برچسب:درس اول از کتاب Oxford English Grammar course basic

Oxford English Grammar course basic | درس اول، قسمت اول

Oxford English Grammar course basic.   سلام من کورش صداقتی هستم از وبسایت انگلیسی با کورش، EnglishWithKoorosh.com اما فعل Be در زمان حال: فعل Be در زمان حال به سه صورت am, is, [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۴:۰۱:۰۷ ۱۳ آذر ۱۳۹۷|oxford English grammar course|بدون ديدگاه