انگلیسی با کورش

/برچسب:انگلیسی با کورش

Oxford word skills intermediate قسمت دوازدهم

Oxford word skills intermediate قسمت دوازدهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. در این [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۸ ۷:۵۶:۴۹ ۲۸ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دوازده

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دوازده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دوازده  که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۷ ۸:۱۲:۵۹ ۲۷ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت یازدهم

Oxford word skills intermediate قسمت یازدهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس چهارم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۷ ۷:۵۷:۱۵ ۲۷ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس یازده

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس یازده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس یازده  که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۷:۴۲:۴۳ ۲۶ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دهم قسمت دوم

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دهم قسمت دوم سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دهم قسمت دوم که مربوط به آموزش [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۲۰:۳۵:۱۰ ۲۵ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت دهم

Oxford word skills intermediate قسمت دهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت دوم از درس سوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۳:۵۹:۳۷ ۲۵ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت نهم

Oxford word skills intermediate قسمت نهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت اول از درس سوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۳:۴۸:۴۷ ۲۵ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت ۵۸

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت 58 درس سوم قسمت یازدهم کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را همواره با مشکل مواجه [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۲/۳۱ ۱۱:۰۰:۱۵ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸|درس سوم|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت ۵۷

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت 57 درس سوم قسمت دهم کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را همواره با مشکل مواجه [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۲/۳۰ ۱۳:۲۵:۰۲ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸|درس سوم|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت ۵۶

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت 56 درس سوم قسمت نهم کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را همواره با مشکل مواجه [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۲/۳۰ ۱۰:۴۹:۴۹ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸|درس سوم|بدون ديدگاه