مکالمه روان انگلیسی درس چهارم

مکالمه روان انگلیسی درس چهارم | عبارتهای حرفه‌ای با LOOK

مکالمه روان انگلیسی درس چهارم عبارتهای حرفه‌ای با LOOK به نظر شما آیا مکالمه روان انگلیسی مهم است؟ جواب من به این سوال “بسیار مهم است” می باشد. بدون شک روان بودن در انگلیسی باعث می شود تا انگلیسی زبان‌ها راحت تر و بهتر شما را درک کنند. مکالمه راحت انگلیسی باعث افزایش اعتماد به…

مکالمه روان انگلیسی درس سوم

مکالمه روان انگلیسی درس سوم | عبارتهای حرفه‌ای با LOOK

مکالمه روان انگلیسی درس سوم عبارتهای حرفه‌ای با LOOK به نظر شما آیا مکالمه روان انگلیسی مهم است؟ جواب من به این سوال “بسیار مهم است” می باشد. بدون شک روان بودن در انگلیسی باعث می شود تا انگلیسی زبان‌ها راحت تر و بهتر شما را درک کنند. مکالمه راحت انگلیسی باعث افزایش اعتماد به…

Essential Words for the IELTS

آموزش صوتی کتاب Essential Words for the IELTS | درس اول

درس اول کتاب Essential Words for the IELTS اگر قصد شرکت در امتحان آیلتس IELTS را دارید و هدفتان این است که در دانشگاههای معتبر انگلیسی زبان ادامه تحصیل بدهید، توصیه من این است که آموزش صوتی کتاب Essential Words for the IELTS را از دست ندهید. آزمون آیلتس چیست؟ آزمون  IELTS به معنای سامانه…