Essential Words for the IELTS

آموزش صوتی کتاب Essential Words for the IELTS | درس اول

درس اول کتاب Essential Words for the IELTS اگر قصد شرکت در امتحان آیلتس IELTS را دارید و هدفتان این است که در دانشگاههای معتبر انگلیسی زبان ادامه تحصیل بدهید، توصیه من این است که آموزش صوتی کتاب Essential Words for the IELTS را از دست ندهید. آزمون آیلتس چیست؟ آزمون  IELTS به معنای سامانه…

آموزش لغات ضروری آیلتس قسمت اول

ویدئو کتاب آموزش لغات ضروری آیلتس قسمت دوم

آموزش لغات ضروری آیلتس قسمت دوم   کتاب Essential Words for the IELTS چیست؟ کتاب Essential Words for the IELTS شامل 600 واژه است که به صورت مکرر در آزمون آیلتس آمده اند. این 600 لغت در 10 درس گنجانده شده است که هر درس براساس یک موضوع است. این 10 موضوع به ترتیب عبارتند از طبیعت، اوقات فراغت،…

آموزش لغات ضروری آیلتس قسمت اول

ویدئو کتاب آموزش لغات ضروری آیلتس قسمت اول

آموزش لغات ضروری آیلتس قسمت اول   کتاب Essential Words for the IELTS چیست؟ کتاب Essential Words for the IELTS شامل 600 واژه است که به صورت مکرر در آزمون آیلتس آمده اند. این 600 لغت در 10 درس گنجانده شده است که هر درس براساس یک موضوع است. این 10 موضوع به ترتیب عبارتند از طبیعت، اوقات فراغت،…