oxford word skills basic درس بیست و ششم | آموزش ویدیویی

oxford word skills basic درس بیست و ششم سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس بیست و ششم که مربوط به آموزش صحبت کردن درباره خرید کردن غذا در مغازه ها و موارد بسیار دیگری می‌باشد و همینطور تمرینات مربوط به این درس را…