txting-killing-language

آیا پیامک زدن، زبان را نابود می‌کند؟

آیا پیامک زدن زبان را نابود می‌کند؟ ما همیشه می‌شنویم که پیامک زدن مصیبت است. مشکل این‌جاست که پیامک زدن، توانایی خواندن و نوشتن را، یا حداقل توانایی نوشتن را، در میان جوانان ایالات متحده و امروزه در سراسر جهان رو به تباهی می‌برد. حقیقت این است که چنین چیزی واقعیت ندارد، و کار سختی…