جملات کاربردی زبان انگلیسی برای شروع مکالمه

جملات کاربردی زبان انگلیسی برای شروع مکالمه را همین الان یاد بگیرید!

  من به خوبی می دانم که شروع یک مکالمه به زبان انگلیسی چقدر می تواند برای شما سخت باشد؛ این موضوع و این احساس کاملا طبیعی است. شما باید سعی کنید طبیعی بودن این موضوع را بپذیرید و به جای نگرانی، تمرین کنید که به زبان انگلیسی حرف بزنید. در این مقاله از سایت…