تقویت مهارت Speaking

9 راهکار عالی برای تقویت مهارت Speaking

چگونه مهارت Speaking خود را بهتر کنید؟ مهارت Speaking (اسپیکینگ)، مهارت بسیار مهمی است که باید به فکر تقویت آن باشید. Speaking یعنی توانایی حرف زدن و ادا کردن درست کلمات به زبان انگلیسی. مهارت در Speaking باعث می شود که خوب حرف بزنید، خوب با دیگران ارتباط برقرار کنید و در آزمونهایی مثل آیتلس…