یادگیری لغات زبان انگلیسی با فلش کارت

یادگیری لغات زبان انگلیسی با کمک فلش کارت

سختی های مسیر یادگیری لغات زبان انگلیسی! بسیاری از افراد بر این باور هستند که یاد گرفتن زبان انگلیسی کار راحتی نیست؛ مخصوصا وقتی که باید واژگان یا Vocabulary زبان انگلیسی را حفظ کرد! زیرا کلمات زبان انگلیسی فرار هستند و بعد از مدتی فراموش می شوند. اما در این نوشته از وب سایت انگلیسی…