کتاب Oxford Word Skills

/برچسب:کتاب Oxford Word Skills

Oxford word skills intermediate قسمت دوازدهم

Oxford word skills intermediate قسمت دوازدهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. در این [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۸ ۷:۵۶:۴۹ ۲۸ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دوازده

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دوازده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دوازده  که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۷ ۸:۱۲:۵۹ ۲۷ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت یازدهم

Oxford word skills intermediate قسمت یازدهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس چهارم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۷ ۷:۵۷:۱۵ ۲۷ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس یازده

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس یازده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس یازده  که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۷:۴۲:۴۳ ۲۶ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دهم قسمت دوم

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دهم قسمت دوم سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دهم قسمت دوم که مربوط به آموزش [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۲۰:۳۵:۱۰ ۲۵ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت دهم

Oxford word skills intermediate قسمت دهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت دوم از درس سوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۳:۵۹:۳۷ ۲۵ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت نهم

Oxford word skills intermediate قسمت نهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت اول از درس سوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۳:۴۸:۴۷ ۲۵ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت هشتم

Oxford word skills intermediate قسمت هشتم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت چهارم از درس دوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۱:۳۹:۰۹ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت هفتم

Oxford word skills intermediate قسمت هفتم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت سوم از درس دوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۱۱:۳۷:۲۴ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت ششم

Oxford word skills intermediate قسمت ششم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت دوم از درس دوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۹:۳۲:۵۳ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه