رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing

/برچسب:رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing

رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس | قسمت پنجم

رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس سلام سلام! من کورش هستم. به پنجمین قسمت از رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت writing آیلتس در وبسایت انگلیسی با کورش خوش اومدید. در یک مجموعه عالی و درجه یک می خواهیم [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۸:۴۹:۲۳ ۱۵ دی ۱۳۹۷|Writing|بدون ديدگاه

رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس | قسمت چهارم

  سلام سلام! من کورش هستم. به انگلیسی با کورش خوش اومدید. در یک مجموعه عالی و درجه یک می خواهیم راجع به رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس صحبت کنیم. با ما همراه باشید. قسمت رایتینگ یا نوشتاری [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳:۱۷:۳۶ ۱۴ دی ۱۳۹۷|Writing|بدون ديدگاه

رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس: قسمت سوم

سلام سلام! من کورش هستم. به انگلیسی با کورش خوش اومدید. در یک مجموعه عالی و درجه یک می خواهیم راجع به رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس صحبت کنیم. با ما همراه باشید. قسمت رایتینگ یا نوشتاری آزمون [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۴:۲۰:۴۵ ۲۸ آذر ۱۳۹۷|Writing|بدون ديدگاه

رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس: قسمت دوم

  سلام سلام! من کورش هستم. به انگلیسی با کورش خوش اومدید. در یک مجموعه عالی و درجه یک می خواهیم راجع به رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس صحبت کنیم. با ما همراه باشید. قسمت رایتینگ یا نوشتاری [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۴:۲۱:۰۸ ۲۶ آذر ۱۳۹۷|Writing|بدون ديدگاه

رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس: قسمت اول

سلام سلام! من کورش هستم. به انگلیسی با کورش خوش اومدید. در یک مجموعه عالی و درجه یک می خواهیم راجع به رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس صحبت کنیم. با ما همراه باشید. [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۴:۲۲:۰۲ ۱۵ آذر ۱۳۹۷|Writing|بدون ديدگاه