ترجمه Oxford Word skills basic

/برچسب:ترجمه Oxford Word skills basic

oxford word skills basic درس بیست | آموزش ویدیویی

oxford word skills basic درس بیست سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس بیست که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به پول در [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۵/۲۷ ۱۰:۲۶:۰۴ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

oxford word skills basic درس نوزده | آموزش ویدیویی

oxford word skills basic درس نوزده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس نوزده که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به خریدن انواع [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۵/۲۶ ۱۰:۰۴:۴۴ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

oxford word skills basic درس هیجده | آموزش ویدیویی

oxford word skills basic درس هیجده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس هیجده که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به انواع لباس، [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۵/۲۵ ۱۹:۱۸:۲۶ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

oxford word skills basic درس هفده | آموزش ویدیویی

آموزش ویدیویی oxford word skills basic درس هفده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس هفده که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۵/۱۱ ۷:۴۹:۴۳ ۱۱ مرداد ۱۳۹۸|oxford word skills basic|۱ ديدگاه

oxford word skills basic درس پانزده | آموزش ویدیویی

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس پانزده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس پانزده که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۵/۹ ۹:۳۱:۴۹ ۹ مرداد ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

oxford word skills basic درس شانزده | آموزش ویدیویی

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس شانزده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس شانزده که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۵/۲ ۱۱:۲۵:۰۶ ۲ مرداد ۱۳۹۸|oxford word skills basic|۴ Comments

oxford word skills basic درس چهارده | آموزش ویدیویی

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس چهارده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس چهارده  که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۳۰ ۷:۲۵:۰۱ ۳۰ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

oxford word skills basic درس سیزده | آموزش ویدیویی

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس سیزده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس سیزده  که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۹ ۸:۱۱:۳۷ ۲۹ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دوازده

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دوازده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس دوازده  که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۹ ۸:۱۲:۱۶ ۲۷ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس یازده

آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس یازده سلام سلام! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. من کورش هستم و در آموزش ویدئویی oxford word skills basic درس یازده  که مربوط به آموزش صحبت کردن راجع به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۶ ۷:۴۲:۴۳ ۲۶ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills basic|بدون ديدگاه