اسامی عام و خاص در زبان انگلیسی

اسامی عام و اسامی خاص در زبان انگلیسی

اسامی عام و خاص در زبان انگلیسی را همین حالا یاد بگیرید یکی از موضوعات مهمی که برای یادگیری زبان انگلیسی باید بلد باشید، موضوع اسمهای خاص و اسمهای عام است که یکی از مهم ترین بخش های گرامر انگلیسی به حساب می آید. در این نوشته می خواهیم درباره اسم های عام و اسم…