آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت ۲۷

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت 27   کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۹:۳۲:۳۱ 9 مارس 2019|درس اول|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت ۲۶

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت 26   کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ۷:۱۷:۵۶ 9 مارس 2019|درس اول|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت ۲۵

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت 25   کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۱۲:۵۵:۴۴ 8 مارس 2019|درس اول|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت ۲۴

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت 24   کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۱۰:۲۷:۰۵ 8 مارس 2019|درس اول|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت ۲۳

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت 23   کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ۹:۳۲:۳۰ 8 مارس 2019|درس اول|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت ۲۲

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت 22   کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۱۵:۰۹:۱۷ 7 مارس 2019|درس اول|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت ۲۱

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت 21   کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰:۰۱:۳۵ 6 مارس 2019|درس اول|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت بیستم

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت بیستم   کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۸:۴۵:۰۰ 5 مارس 2019|درس اول|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت نوزدهم

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت نوزدهم کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را همواره [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ۷:۳۰:۳۷ 5 مارس 2019|درس اول|بدون ديدگاه

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت هیجدهم

آموزش کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور قسمت هیجدهم کتاب زبان انگلیسی عمومی پیام نور کتاب زبان انگلیسی عمومی به عنوان یکی از کتب سنگین و سخت این دانشگاه محسوب می‌شود، که دانشجویان را همواره [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ۹:۳۴:۴۰ 4 مارس 2019|درس اول|بدون ديدگاه