واژگان سطح متوسط

Oxford word skills intermediate قسمت بیست و چهارم

Oxford word skills intermediate قسمت بیست و چهارم   آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس چهاردهم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۹/۵ ۲۳:۵۹:۱۳ 26 نوامبر 2019|oxford word skills intermediate|۲ Comments

Oxford word skills intermediate قسمت بیست و سوم

Oxford word skills intermediate قسمت بیست و سوم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس دوازدهم قسمت سوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۹/۵ ۱۳:۰۷:۴۸ 26 نوامبر 2019|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت بیست و دوم

Oxford word skills intermediate قسمت بیست و دوم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس دوازدهم قسمت دوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۹/۵ ۱۲:۵۴:۰۰ 26 نوامبر 2019|oxford word skills intermediate|۲ Comments

Oxford word skills intermediate قسمت بیست و یکم

Oxford word skills intermediate قسمت بیست و یکم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس دوازدهم قسمت دوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۸/۱۷ ۹:۳۹:۵۰ 8 نوامبر 2019|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت بیستم

Oxford word skills intermediate قسمت بیستم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس دوازدهم قسمت اول در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی با [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۸/۱۱ ۱:۳۴:۰۷ 2 نوامبر 2019|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت نوزدهم

Oxford word skills intermediate قسمت نوزدهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس یازدهم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۵/۲۷ ۸:۴۴:۰۱ 18 آگوست 2019|oxford word skills intermediate|۲ Comments

Oxford word skills intermediate قسمت هیجدهم

Oxford word skills intermediate قسمت هیجدهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس دهم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۵/۲۴ ۱۷:۳۷:۵۱ 15 آگوست 2019|oxford word skills intermediate|۲ Comments

Oxford word skills intermediate قسمت هفدهم

Oxford word skills intermediate قسمت هفدهم   آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس نهم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی با کورش خوش [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۵/۲۱ ۱۶:۵۷:۲۳ 12 آگوست 2019|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت شانزدهم

Oxford word skills intermediate قسمت شانزدهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس هشتم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۵/۱۱ ۹:۱۱:۳۸ 2 آگوست 2019|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت پانزدهم

Oxford word skills intermediate قسمت پانزدهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate  درس هفتم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۵/۹ ۱۵:۱۴:۱۵ 31 جولای 2019|oxford word skills intermediate|۲ Comments