انگلیسی سطح متوسط

//انگلیسی سطح متوسط

Oxford word skills intermediate قسمت دهم

Oxford word skills intermediate قسمت دهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت دوم از درس سوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۳:۵۹:۳۷ ۲۵ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت نهم

Oxford word skills intermediate قسمت نهم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت اول از درس سوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۸/۴/۲۵ ۱۳:۴۸:۴۷ ۲۵ تیر ۱۳۹۸|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت هشتم

Oxford word skills intermediate قسمت هشتم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت چهارم از درس دوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۱:۳۹:۰۹ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت هفتم

Oxford word skills intermediate قسمت هفتم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت سوم از درس دوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۱۱:۳۷:۲۴ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت ششم

Oxford word skills intermediate قسمت ششم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت دوم از درس دوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۹:۳۲:۵۳ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت پنجم

Oxford word skills intermediate قسمت پنجم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت اول از درس دوم در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۹:۳۶:۱۳ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

oxford English grammar course intermediate قسمت چهارم

در آموزش ویدئویی کتاب oxford English grammar course intermediate قسمت چهارم که برای اولین بار در سایت انگلیسی با کورش ارائه گردیده است، شما مروری خواهید داشت بر تمرینات و قواعد سوالی و منفی کردن با do  و does. [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳:۴۵:۰۳ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷|oxford English grammar course intermediate|بدون ديدگاه

oxford English grammar course intermediate قسمت سوم

در آموزش ویدئویی کتاب oxford English grammar course intermediate قسمت سوم که برای اولین بار در سایت انگلیسی با کورش ارائه گردیده است، شما مروری خواهید داشت بر تمرینات و قواعد سوالی و منفی کردن با do  [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۱:۱۰:۱۸ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷|oxford English grammar course intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت چهارم

Oxford word skills intermediate قسمت چهارم آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت چهارم از درس اول در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۹:۲۴:۲۵ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه

Oxford word skills intermediate قسمت سوم

آموزش ویدئویی کتاب Oxford word skills intermediate قسمت سوم از درس اول در ویدئوی آموزش کتاب Oxford word skills intermediate چی یاد می‌گیرید؟ سلام سلام من کورش هستم! به انگلیسی با کورش خوش آمدید. در [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ۱۲:۰۷:۱۵ ۱۳ بهمن ۱۳۹۷|oxford word skills intermediate|بدون ديدگاه