رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس | قسمت پنجم

رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس سلام سلام! من کورش هستم. به پنجمین قسمت از رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت writing آیلتس در وبسایت انگلیسی با کورش خوش اومدید. در یک مجموعه عالی و درجه یک می خواهیم [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۸:۴۹:۲۳ 5 ژانویه 2019|Writing|بدون ديدگاه

رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس | قسمت چهارم

  سلام سلام! من کورش هستم. به انگلیسی با کورش خوش اومدید. در یک مجموعه عالی و درجه یک می خواهیم راجع به رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس صحبت کنیم. با ما همراه باشید. قسمت رایتینگ یا نوشتاری [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ۱۳:۱۷:۳۶ 4 ژانویه 2019|Writing|بدون ديدگاه

رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس: قسمت سوم

سلام سلام! من کورش هستم. به انگلیسی با کورش خوش اومدید. در یک مجموعه عالی و درجه یک می خواهیم راجع به رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس صحبت کنیم. با ما همراه باشید. قسمت رایتینگ یا نوشتاری آزمون [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۹/۲۸ ۲۱:۵۷:۲۹ 19 دسامبر 2018|Writing|بدون ديدگاه

رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس: قسمت دوم

  سلام سلام! من کورش هستم. به انگلیسی با کورش خوش اومدید. در یک مجموعه عالی و درجه یک می خواهیم راجع به رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس صحبت کنیم. با ما همراه باشید. قسمت رایتینگ یا نوشتاری [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱۰:۰۳:۱۹ 17 دسامبر 2018|Writing|بدون ديدگاه

رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس: قسمت اول

سلام سلام! من کورش هستم. به انگلیسی با کورش خوش اومدید. در یک مجموعه عالی و درجه یک می خواهیم راجع به رازهای حرفه‌ای شدن در مهارت Writing آیلتس صحبت کنیم. با ما همراه باشید. [...]

نویسنده: | ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۲۰:۳۹:۱۰ 6 دسامبر 2018|Writing|بدون ديدگاه