آموزش oxford word skills basic درس اول

آموزش ویدیویی oxford word skills basic درس اول – قسمت اول

آموزش ویدیویی oxford word skills basic درس اول قسمت اول سلام سلام به انگلیسی با کورش خوش ­اومدید. من کورش صداقتی هستم و با آموزش ویدیویی oxford word skills basic درس اول از جلد  Basic درخدمت شما هستم.       I can understand and say numbers به تصویر نگاه کنید. One, two, three تیری نه،…